FANDOM


Thompson là một khẩu tiểu liên cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Vũ khí kinh điển trong các bộ phim về Mafia, Thompson sở hữu trống đạn lớn 60 viên với tốc độ bắn cực nhanh và độ chuẩn xác tương đối, nhưng hỏa lực của nó chỉ ở mức trung bình và thời gian rút súng / thay đạn hơi lâu.

Ưu điểm

  • Xả đạn nhanh, băng đạn lớn
  • Độ chính xác tương đối

Nhược điểm

  • Giật cao khi sấy, hỏa lực trung bình
  • Thời gian rút súng / nạp đạn hơi lâu

Bảng chỉ số

Uy lực 38 Dễ mang 48
Chính xác 24 Ổn định 69
Tốc độ 27 Thay đạn 34
Xuyên thấu 60 Cơ số đạn 60/120

Các phiên bản

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm