FANDOM


Wiki.png (original file)‎ (155 × 155 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/png)

Tập tin này đặt tại kho lưu trữ dùng chung và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Lời miêu tả tại trang mô tả tập tin tại đấy được hiển thị dưới đây.

'SUS-987'

This file is copyrighted. The copyright holder has given permission for its use.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:26, ngày 23 tháng 4 năm 2018Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:26, ngày 23 tháng 4 năm 2018155 × 155 (2 kB)Kirkburn
14:01, ngày 4 tháng 10 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:01, ngày 4 tháng 10 năm 2016155 × 155 (8 kB)Maintenance script'SUS-987'
15:09, ngày 17 tháng 1 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:09, ngày 17 tháng 1 năm 2014155 × 155 (2 kB)R-Frank