FANDOM


Tencent_Games_Logo.png (original file)‎ (494 × 157 điểm ảnh, kích thước tập tin: 72 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:03, ngày 25 tháng 4 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:03, ngày 25 tháng 4 năm 2017494 × 157 (72 kB)Shirunai (tường | đóng góp)
07:02, ngày 25 tháng 4 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:02, ngày 25 tháng 4 năm 2017494 × 157 (75 kB)Shirunai (tường | đóng góp)
07:00, ngày 25 tháng 4 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:00, ngày 25 tháng 4 năm 2017494 × 157 (75 kB)Shirunai (tường | đóng góp)

Đặc tính hình