FANDOM


Từ Youtube

Description

Hàng trong bộ Blue Crystal, full set trong balô thì có hiệu ứng băng làm chậm đối thủ khá thú vị. Do hiện tại CFM chưa có đấu lục nên chơi tạm bot, bà con thông cảm :D

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Desert Eagle-Ice Crystal

    Desert Eagle-Ice Crystal là một phiên bản của súng lục Desert Eagle trong CF Legends Thành viên…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:50, ngày 13 tháng 6 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:50, ngày 13 tháng 6 năm 2017480 × 269 (27 kB)RonBWL (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình