FANDOM


Sword-decision là một loại cận chiến trong CF Legends

Tổng quan

Đây là phiên bản đặc biệt của Sword Doom với skin ánh xanh và sở hữu đầy đủ ưu điểm của bản Sword-Doom. Chỉ xuất hiện trong chế độ Loạn đấu (Vua Dao)

Ưu điểm

  • Nhẹ, chém nhanh

Nhược điểm

  • Không thể sở hữu ngoài chế độ Loạn đấu (Vua Dao)

Bảng chỉ số

Uy lực 67 Dễ mang 67
Chính xác 0 Ổn định 56
Tốc độ 0 Thay đạn 0
Xuyên thấu 68 Tầm chém 41

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm