FANDOM


Steyr TMP-Camo là một phiên bản của súng tiểu liên Steyr TMP trong CF Legends

Tổng quan

Từ Steyr nâng cấp thêm ‘màu da’ rằn ri mới tăng khả năng ngụy trang là ta có ngay khẩu Steyr-S, với các thông số chỉ ở mức tầm trung.

Ưu điểm

  • Trọng lượng nhẹ, không ảnh hưởng tốc độ di chuyển của nhân vật
  • Tốc độ bắn nhanh
  • Tính ổn định cao nhờ tay cầm chắc chắn

Nhược điểm

  • Sát thương trung bình
  • Xuyên thấu không đáng kể

Bảng chỉ số

Uy lực 39 Dễ mang 54
Chính xác 32 Ổn định 73
Tốc độ 26 Thay đạn 33
Xuyên thấu 60 Cơ số đạn 35/70

Thư viện

Video

Crossfire Legends - Steyr TMP-Camo

Crossfire Legends - Steyr TMP-Camo

CrossFire Legends Steyr-S

CrossFire Legends Steyr-S