FANDOM


Shovel-Festival là một phiên bản của Xẻng quân dụng trong CF Legends

Tổng quan

Phiên bản đặc biệt của xẻng quân dụng với lớp sơn lễ hội bắt mắt

Ưu điểm

  • Phạm vi tấn công lớn

Nhược điểm

  • Độ trễ khi tấn công đặc biệt cao

Bảng chỉ số

Uy lực 72 Dễ mang 68
Chính xác 0 Ổn định 50
Tốc độ 0 Thay đạn 0
Xuyên thấu 69 Tầm chém 51

Thư viện

Video

Crossfire Legends - Shovel Festival

Crossfire Legends - Shovel Festival