FANDOM


BC Axe là một loại rìu chiến trong CF Legends

Tổng quan

Rìu sắt với kết cấu vững chắc nam tính và mạnh mẽ, là vũ khí cận chiến phổ biến có uy lực lớn hơn đao thường. Mỗi khi rìu lên là ắt có kẻ nằm xuống.

Ưu điểm

  • Chém thường nhanh, xuyên giáp

Nhược điểm

  • Thời gian rút vũ khí lâu

Bảng chỉ số

Uy lực 72 Dễ mang 65
Chính xác 0 Ổn định 55
Tốc độ 0 Thay đạn 0
Xuyên thấu 68 Tầm chém 45

Các phiên bản

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm