FANDOM


Armsel Striker là một khẩu shotgun cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Một thành viên của gia đình shotgun, Amsel Striker có xuất xứ từ Nam Phi. Khẩu này sở hữu tốc độ bắn nhanh, hỏa lực mạnh, ít giật và độ chính xác khá cao. So với AA-12, Amsel Striker có phần trội hơn về tầm bắn.

Ưu điểm

  • Sát thương cao
  • Tốc độ bắn nhanh
  • Hộp đạn lớn

Nhược điểm

  • Nạp đạn chậm
  • Nặng nề, ít linh hoạt

Bảng chỉ số

Uy lực 47 Dễ mang 35
Chính xác 20 Ổn định 44
Tốc độ 9 Thay đạn 36
Xuyên thấu 60 Cơ số đạn 12/24

Các phiên bản

Thư viện

Video

CrossFire Legends Amsel Striker

CrossFire Legends Amsel Striker