FANDOM


AWM-Blue Pottery là một phiên bản của súng tỉa AWM trong CF Legends

Tổng quan

Đây là biến thể ‘màu mè’ của AWM-Camo, với thiết kế màu sắc và họa tiết kiểu gốm sứ thanh lịch. Cải tiến nhẹ về độ chính xác, xuyên thấu, ổn định và tốc độ thay đạn.

Ưu điểm

  • Uy lực lớn
  • Thay đạn khá nhanh
  • Xuyên thấu cao

Nhược điểm

  • Độ giật lớn
  • Đòi hỏi kỹ thuật cao

Bảng chỉ số

Uy lực 73 Dễ mang 18
Chính xác 46 Ổn định 42
Tốc độ 0 Thay đạn 18
Xuyên thấu 85 Cơ số đạn 15/30

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm